Domů > Rozhovory > Tachovská Sedmdesátka

Tachovská Sedmdesátka

Tachovská Sedmdesátka funguje něco málo přes rok. Prostor čajovny (či kavárny, chcete-li) se otevírá každý všední den návštěvníkům pravidelných setkání i těm, kteří přijdou jen tak posedět s šálkem dobrého nápoje. Týdně Sedmdesátkou projde více než stohlavý zástup nejen věřících obyvatel z Tachova a okolí. Jak celá „ta věc“ se Sedmdesátkou vznikla a jak pokračuje, nám prozradila Eva Vaďurová, která je za provoz čajovny zodpovědná.

Jak vznikl nápad vytvořit ve sboru kavárnu pro veřejnost? Co zrealizování nápadu předcházelo? Kdy byla kavárna otevřena?
Každý rok v srpnu v Tachově probíhají tzv. Historické husitské slavnosti. Náš sbor měl snahu dát o sobě během slavností nějakým způsobem vědět a využít svou výbornou polohu na náměstí. Už před třemi lety jsme proto během slavností začali organizovat „Čajovnu u metodistů“. Sborovou místnost jsme zařídili stolečky a židlemi, napekli jsme skvělé zákusky a koláče, pozvali odborníky – přátele na vaření speciálních čajů –, vypůjčili jsme kávovar a lidé přišli. Inspirovalo nás také misijní společenství PORT Církve adventistů SD ve Znojmě, kteří pořádali bohoslužby v kavárně. Když jsme od města získali nové sborové prostory, mohli jsme své představy uskutečnit.
Já jsem do kavárny nastoupila po 20 letech, které jsem se věnovala rodině (s manželem Petrem máme 4 děti, všechny jsem minimálně první čtyři třídy učila doma), v září 2013 jako dobrovolnice za určitý finanční obnos z jejího zisku. Zodpovídala jsem za celý její chod, pekla zákusky, nakupovala a objednávala zboží, obsluhovala a povídala si s lidmi. Velkou oporou mi byli Danka a Milan Mrázkovi, kazatelská rodina, a můj manžel Petr. Při větších akcích pomáhali také bratři a sestry ze sboru.
V létě 2014 byli Mrázkovi služebně převeleni do Jihlavy, a tak se uvolnilo ve sboru jedno pracovní místo. To jsme nabídli sestře Aysun Kurt, která nastoupila jako misijní pracovnice místo mě. Já jsem dále za provoz čajovny zodpovědná, ale už se jí věnuji mnohem méně. Těžištěm mé služby ve sboru teď je mateřský klub a mládežnický sbor Fusion.

Proč se klub jmenuje zrovna „Sedmdesátka“?
Budova, ve které sídlíme, má číslo popisné 70. A kdo chce, může nad tou číslovkou přemýšlet.

Kromě pravidelných kurzů a jednorázových akcí Sedmdesátka funguje jako klasická kavárna/čajovna? Kdy a za čím tam lidé mohou přicházet?
Čajovna je otevřena pro veřejnost od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hod. Návštěvníci si mohou vybrat z nápojového lístku různé druhy čajů a kávy, horkou čokoládu, domácí pečené zákusky a koláče. Také prodáváme balené nápoje a drobné sladkosti a lupínky. Ale naším hlavním cílem je připravit pro lidi místo klidu a odpočinku, kde si mohou popovídat s přáteli nebo si půjčit či zakoupit knihu a číst.

Kolik do Sedmdesátky v současné době chodí lidí?
V pondělky a středy dopoledne probíhá v prostorách čajovny a herny mateřský klub Krteček, který navštěvuje asi 15 maminek s dětmi do 3 let. Ostatní dny lidé přicházejí na různé klubové aktivity či kurzy. Na Fusion (rock-pop kapela s pěveckým sborem pro mladé od 12 do 20 let) chodí 40 lidí, na literární čtvrtky asi 15 lidí, na kurz výchovy dětí 9 účastníků a na Royal Rangers spousta dětí. Mimo to sem přicházejí lidé na klub šikovných rukou, na herní klub apod. Postupně nás však objevuje víc a víc Tachovanů, kteří přicházejí prostě jen tak na dobrou kávu a zákusek.

Jaký je hlavní cíl práce v kavárně?
Být blízko lidem, kteří mají otázky, naslouchat jim, vytvořit místo, kde se budou cítit přijati, kde bude klid a kde budou mít možnost na chvíli se zastavit a zamyslet.

Jak se snažíte kavárnu v Tachově propagovat?
Aktuální program je každý měsíc zveřejněn na plakátových plochách i v informačním měsíčníku Tachovské listy. Tiskneme pozvánky, které lidem rozdáváme, a před budovou stojí informační cedule. Informace o Sedmdesátce jsou i s programem pravidelně zveřejňovány v Tachovském deníku a samozřejmě máme aktuální webové stránky.

Jaké byly začátky?
Radostné i těžké. Prožili jsme i řadu zázraků, např. když nám kompletní vybavení čajovny nabídla naše kamarádka z Brna, která před nedávnem zavřela vlastní kavárnu. Nejtěžší však bylo, že jsem musela být v čajovně celý rok každý den od rána do večera, aby se její provoz dobře zaběhl.

Daří se vám s lidmi sdílet evangelium? Přišel skrze kavárnu někdo i na bohoslužby?
Já říkám, že nám lidé padají z nebe. Bůh nám je posílá. Dostaly se k nám tři bulharské rodiny, z nichž se jedna naplno zapojila do práce sboru. Na bohoslužby čas od času zajde i někdo, kdo se o nás díky Sedmdesátce a našim akcím dozvěděl. Lidé ke Kristu však dále přicházejí především díky svědectví a péči někoho z věřících.

Každý čtvrtek v kavárně probíhá literární večer. Jak a podle čeho vybíráte ty, kdo budou číst, a knihy, které budou číst? Následuje po čtení nějaká diskuze?
S programem se hlásí sami účastníci večerů a čas od času oslovujeme „externisty“. Systematicky mapujeme klasickou literaturu (Dante, Goethe, Defoe, Rolland, Ajtmatov, Thackeray aj.). Chceme, aby knihy přinášely zajímavá témata, nad nimiž bude pak možná diskuze. Občas promítáme filmy, děláme tematické večery (bulharský, romský), čteme poezii, posloucháme hudbu. Literární večery jsou primárně určeny lidem, kteří chtějí přemýšlet a diskutovat nad důležitými otázkami týkajícími se fungování společnosti, lidských vztahů a hlavně smyslu života. Účastní se jich především lidé z necírkevního prostředí, ale diskuze jsou většinou velmi duchovní. Probíráme tak důležitá témata, až se tají dech. A ještě něco důležitého: vždy je tam dobré pití a nějaké dobroty.

Jak se v Tachově uchytil kurz výchovy dětí? Je mezi rodiči o tento kurz zájem? Přináší ovoce? Kdo na kurzu vyučuje?
Na kurz se přihlásilo 8 maminek a 1 tatínek. Promítáme si DVD, na němž je vyučování manželů Leeových, a pak diskutujeme. Kurz vede vždy jeden manželský pár ze sboru. Velmi dobrou zkušenost máme i s jídlem, které vytváří dobrou atmosféru při diskuzích u stolů. Reakce účastníků jsou pozitivní a my máme obrovskou radost, když rodiče přicházejí a vyprávějí nám o konkrétních změnách ve svých rodinách. Svědectví účastníků kurzu je možno si přečíst na našich webových stránkách – viz http://www.umctachov.cz/matersky-klub-krtecek/kurz-vychova-deti-ohlasy/. Po skončení kurzu si maminky vymohly pokračování, ve kterém budeme mluvit o hodnotách a důležitosti vědomí vlastní hodnoty.

Akce v kavárně jsou zdarma. Odkud čerpáte peníze na provoz?
Z dobrovolných příspěvků návštěvníků klubů a členů sboru.

Jaké máte plány s kavárnou do budoucna?
Začít vařit nové zajímavé čaje a péct takové dobroty, až se k nám lidé pohrnou. A samo-zřejmě být připraveni pro všechny, kteří u nás budou chtít najít lidský nebo duchovní azyl.


Eva Vaďurová