Domů > Úvodníky > Subjektivní zážitky (listopad 2009)

Subjektivní zážitky (listopad 2009)

Jak praví encyklopedie, emoce jsou psychologické procesy zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změnami srdečního tepu, rychlosti dýchání), motorickými projevy (mimika, gestikulace). Projevy emocí jsou silnější a obtížněji ovlivnitelné než rozumové jednání. Poměrně snadno se také přenášejí na ostatní (panika i smích). Patří mezi ně základní emoce, které všichni velmi dobře známe, strach, hněv, radost, smutek, překvapení, lítost. V tomto čísle časopisu jsme se pokusili letmo podívat na některé z těchto emocí. Zeptali jsme se lidí z různých sborů, z čeho mají strach nebo radost, a také jsme se zamýšleli nad tím, co v lidech vzbuzuje církev a co by v nich vzbuzovat měla nebo mohla. Ať jsou vaše adventní dny pokojné a radostné.

Anna Lauková