Zprávy

Krátké zprávy - říjen a listopad 2010

Krátké zprávy z říjnového čísla.

Heinrich Bolleter a jeho Otisky prstů

Dlouholetý biskup ECM v Centrální a jižní Evropě, Heinrich Bolleter, vydává v těchto dnech knihu, kterou sestavil z kázání pronesených od roku 1989, v 11 zemích Evropy, při nejrůznějších příležitostech – od svatby až po výroční konferenci. Kniha nese název Fingerabdrücke (Otisky prstů) a je dostupná zatím jen v němčině např. na www.theologische.ch.

Seminář o zakládání sborů

Seminář o zakládání sborů

V sobotu 8. května proběhl v Plzni – Bolevci seminář o zakládání sborů. Seminář vedl bratr Eberhard Schilling z Německa. Je to kazatel, který má osobní zkušenosti se zakládáním sboru a zároveň je pověřen vedením této služby v Německu. Mohl tedy hovořit jak z pohledu obecných principů a teorie, tak také z praxe.

Na Boží stavbě

V květnu se v Praze sešel Výbor pro evangelizaci a zakládání sborů naší ECM.
Je povzbuzující slyšet bratry a sestry, kterým leží na srdci růst církve, jak touží naplnit úlohu, kterou je pověřený každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista. Vždyť svědčit o něm znamená zvěstovat radostnou zvěst v úsilí získat hynoucí pro Krista.

Výroční konference 2010

Výroční konference 2010 se konala v Seredi na Slovensku ve dnech 28. - 30. května. Předsedal jí biskup Patrick Streiff.

Mikulov

Mikulov

Před šedesáti lety vznikl na jižní Moravě metodistický sbor. V prosinci 1949 a v lednu 1950 přivezly dva vlakové transporty na jižní Moravu do okolí Mikulova desítky českých a slovenských rodin, které se na pozvání československé vlády přestěhovaly z Bulharska.

Bulharsko

Bulharsko

Bulharský superintendent Bedros Altunjan, s nímž jsem řadu let sloužil a setkával se na různých společných evropských metodistických akcích, mi napsal dopis, kde oznamuje, že mu bude v květnu 63 let, což je v Bulharsku důchodový věk, a on požádal svou výroční konferenci, aby jej ze služby uvolnila.

Zaměstnání pro uživatele azylového domu

Zaměstnání pro uživatele azylového domu

Ve Středisku křesťanské pomoci v Praze 9, na Křovinově náměstí začal zajímavý projekt.

Sociální práce má v naší církvi dlouhou tradici, na kterou navazují Střediska křesťanské pomoci. V Horních Počernicích se podařilo získat finanční zajištění pro nový projekt sociální práce.

Otevření mateřského centra Pastelka

Otevření mateřského centra Pastelka

Milí čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi podělila o radost a vděčnost, kterou prožívám. Na jaře 2004 po modlitbách a zvažování přijalo staršovstvo našeho protivínského sboru nabídku týmu z USA k pomoci na nějakém projektu. Rozhodlo o přestavbě stodoly na zahradě pro službu dětem. Báli jsme se, jak to bude s dorozuměním se, protože angličtinou jsme vládli asi jako kozel vidlemi. Měli jsme pouze vizi, že to bude pro děti, dorost, mládež. Kromě nadšení a vize nám chybělo všechno ostatní - síla, pracovníci i peníze. Zpočátku jsem byla k projektu dost skeptická, zdálo se mi, že nový dům pro děti nepotřebujeme. Lidé ve sboru se zavázali k práci, finanční podpoře nad desátky a k modlitbám, bez nichž by šla práce dost ztuha.

Zprávy z Diakonie ECM

V prosinci 2009 jmenovala Rada oblasti na přechodné období ředitelem Diakonie bratra Josefa Červeňáka, a to v souvislosti s rezignací bratra Gustava Černého na tuto funkci, stejně jako na pozice ředitele střediska Teen challenge v Plzni a ředitele Střediska křesťanské pomoci v Plzni.

Stránka 2 z 4« Předchozí 1 23 4 Další »