Téma měsíce

Články na témata, o nich pojednávají jednotlivá čísla časopisu O kus dál.

Nemusím stát na pocitech

Nemusím stát na pocitech

Příběh ženy nemusí vyprávět jen o lásce, štěstí a soucitném mateřském srdci. Příběh ženy může být také plný bolesti, zklamání a jeho hlavní hrdinku můžeme najít třeba ve vězení. Kazatelka Pavlína Horníčková takových příběhů v posledních letech potkala a stále potkává mnoho. Požádali jsme ji, aby nás nechala nahlédnout do světa duchovenské služby ve vězení.

Je neuvěřitelné, co za krásu roste na Zemi

Je neuvěřitelné, co za krásu roste na Zemi

Krása je Boží podstatou a je též podstatou ženy, tvrdí ve své knize Úchvatná manželé Stasi a John Eldredge. Že je krása synonymem ženy, to tvrdí i mnozí jiní. Ale o krásu se musí pečovat. Ať už o tu vnitřní nebo vnější. Jak se pečuje o krásu těla, jsme se zeptali Livie Hreňové, která pracuje v prodejně kosmetiky Yves Rocher.

Úcta k člověku

Úcta k člověku

Všichni občas voláme po úctě. Třeba když máme pocit, že si nikdo neváží naší práce, ba co víc, že si vůbec nevšimne, jak se snažíme. Nebo když někdo naši práci kazí. Když čekáme na partnera, on se vrátí pozdě a nedá nám vědět. „Tohle se nedělá. Nemáš ke mně ani špetku úcty!"

Nákonovo humno

Nákonovo humno

Aneb Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?

Kdysi se král David rozhodl převézt Boží schránu z Baalímu. Jde o schránu úmluvy, při níž se vzývá Hospodinovo jméno. Uza šel při Boží schráně a Achjo před ní. David a celý Izrael tančí před Hospodinem, jehož přítomnost právě nesená truhla představuje. Na Nákonově humně Uza vztáhne ruku, aby zachytil Boží schránu, protože spřežení vybočilo z cesty.

Práce, čas a odpočinek

Čas patří k nejzásadnějším tématům ve světě práce. Bez vědomí rozměru času bychom nemohli plánovat, hospodařit, ani utvářet kulturu jako takovou. Mnozí přesto neprožívají čas jako rozumně rozvrženou dobu, požehnaně naplněnou prací k zajišťování věcí životní potřeby a nezakoušejí jej ani jakožto čas k životu. S vědomím, že čas je důležitou součástí pracovního procesu, zeptali jsme se některých pracovníků v církvi i mimo ni, jak se s časem a svou každodenní prací vůbec vypořádávají oni.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost - slovo vzbuzující obavy a strach a v dnešní době hospodářské krize či recese nabývá obludných rozměrů nebo čísel. Slyšel jsem rozhovor, ve kterém padl názor, že v Božím království neexistuje nezaměstnanost. To slovo mne docela zaujalo a začal jsem nad touto věcí přemýšlet. Jak je to se zaměstnaností nebo nezaměstnaností u Boha? Čtenář se nebude zlobit, když se nebudu zabývat nebem (jakožto Božím královstvím), neboť jsem tam zatím nebyl; ale můj soukromý názor je, že v Božím království se nikdo poflakovat nebude. Zamyslím se nad situací zde na zemi.V reálném životě existuje nezaměstnanost a „nezaměstnanost".

Venku je lev

Jak asi víte, mnohá česká přísloví vycházejí z Bible. Třeba: „Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá." (Př 16,27)

Antroposofie podle Rudolfa Steinera

Rudolf Steiner vytvořil vlastní medicínský systém. Své medicínské názory zakládá na astrologii a vlastním „vědecko-duchovním" poznání, které získal během meditace. Důležitou roli zde hrají hinduistické prvky, zvláště pak učení o karmě a reinkarnaci. Stejně jako v čínské filozofii definuje Steiner vztahy mezi lidským tělem a vesmírem, mezi kovy a léčebnými prostředky. Např. planeta Merkur má vztah k uzdravování. Odkud jsou tyto vztahy odvozeny, je samozřejmě nejasné všem, kteří nebyli uvedení do tajemství antroposofie.

Duchovní život a zdraví

Situace ohrožení a dosažení zdraví mají nevyhnutelně náboženský rozměr, protože se při snaze o jejich pochopení nemůžeme vyhnout otázkám, co je člověk, o jaký jeho stav má smysl usilovat, jaký je jeho vztah k ostatní přírodě, jaký je smysl a účel jeho existence apod.

Uzdravení

Uzdravení se může odehrát dvěma způsoby. Může nastat chvíle, kdy Ježíšovi řekneme: „Pane, odejmi ode mne tento kalich." Také Ježíš prosil svého Otce, aby ho uchránil před křížem. Ale existuje i druhý moment, kdy říkáme Ježíšovi: „Pane, pomoz mi, abych se dokázal postavit ke svému problému čelem," protože ne všechny problémy mohou být vyřešeny. Taková situace nastává tehdy, jestliže potíže, kterými trpíme, pramení z okolností, nad kterými nemáme kontrolu. Je možné to vztáhnout i na tělesné nemoci, které se nedají léčit, nebo lépe řečeno, které Ježíš nechce léčit, protože má pro člověka jiný plán.

Stránka 1 z 512 3 4 5 Další »