Postřehy

Víte, co si myslí většina?

Nedávno jsem sledoval televizní pořad, ve kterém jeden „kontroverzní“ politik hájil své názory. Byl uvedený jako jistý extremista, se kterým jen málokdo najde společnou řeč. Když jsem chvíli názory tohoto politika poslouchal, musel jsem se zařadit po bok tohoto „kontroverzního extrémisty“ a ač to běžně nedělám, poslal jsem po internetu hlas, aby tento extremista přeci jen nebyl se svými názory tak osamocen.

První ovoce?

První ovoce?

V neděli 1.8. jsme se opět sešli na náměstí k naší bohoslužbě. Mělo být krásně, teploty měly dosahovat k tropickým hodnotám a musím napsat, že i u nás ve velehorách tomu tak bylo.

Všemohoucí, vševědoucí

Všemohoucí, vševědoucí

Jestliže tedy Pán Bůh ví všechno, i to, jak se rozhodnu a co udělám, jestliže dokonce může všechno, a tedy i ovlivnit, jak se rozhodnu - proč nás napomíná, vede k pokání a jaký smysl by měl Boží trest?Jistě nejsem první ani poslední, kdo se na to ptá. A slýchám takové a podobné otázky i od lidí necírkevních.

Co to znamená být skutečně duchovním člověkem?

Co to znamená být skutečně duchovním člověkem?

Řekl bych být sám sebou. Proč? Protože příjmu a přijímám Boží představu, jak mě duchovní můj Otec chtěl mít a má.

K zamyšlení

Božím tajemstvím nemusíme přijít na kloub. Můžeme je ale vnímat, krůček za krůčkem do nich vnikat a těšit se i z toho, že cesta poznávání nekončí. Trojjediný Bůh může dál a dál přitahovat naši pozornost. Vnímat Boha jako Otce Ježíšova i Otce našeho, vnímat vztah Otce a Syna, tedy Ježíše a jeho Otce, vnímat lásku Ducha svatého, který je spojuje.

Co je úcta?

Co je to úcta? Napište, jak chápete tento pojem, a pomozte tak připravit říjnové číslo časopisu.

Emancipace – co lepšího si můžeme přát!

Z televizní obrazovky mi krásná slečna vyčítá, že jsem muž, a tedy utlačovatel a násilník, který jí nepřeje svobodný životní prostor a příležitost pro její politické ambice a kariéru. Ano, přiznávám. Zcela násilnicky ji veškeré příležitosti upírám a její životní prostor vymezuji za hranice mého bytu pomocí červeného tlačítka od dálkového ovladače.

Křehkost života

Byl den jako každý jiný, všichni se radovali z vítězství hokejistů a vítali je na letišti, všude se mluvilo o jejich zlatém vítězství a já zasedala k učení na státnice. Najednou se z rozhlasu ozval hlasatel se zprávou, že zemřel zpěvák Petr Muk.

Byl Zacheus zloděj?

Musím vyznat - nezdá se mi. Text to nijak nenaznačuje. Naopak. Zdá se, že dojem, že byl Zacheus zloděj, má svůj původ ve dvou verších. Jednak je to verš 7, kde lidé reptají: „On je hostem u hříšného člověka!" Hned v dalším verši (8) je pak napsáno: Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně."

Produkce

Slovo pro muže, ale mohou číst i ostatní.

Produkce, nadprodukce, reprodukce, producenti, koproducenti - toto cizí slovo a jeho odvozeniny jsou v dnešní době docela hojně používány. Rád bych se u tohoto výrazu trošku zastavil a popřemýšlel o něm.

Stránka 1 z 312 3 Další »