Domů > Aktuality > První kemp trval víkend

První kemp trval víkend

S myšlenkou anglických kempů jsme přišli v roce 1992, a to v rámci mládeže Církve bratrské na Smíchově. Po sametové revoluci přijíždělo do Prahy mnoho misionářů, a tak nás napadlo s nimi zkusit udělat evangelizační anglický kemp.

První jsme organizovali v zimě na jakési chatě v Krkonoších, kemp trval víkend. Akce měla dobrý ohlas, a proto jsme pokračovali v organizaci dalších kempů. V té době jsme pochopitelně neměli žádné know-how jak kemp dělat, vše se tvořilo velmi spontánně. „Výuka“ angličtiny spočívala především v tom, že si Američané povídali s účastníky, což v té době bylo něco – tedy povídat si s rodilým mluvčím. Večer pak probíhala evangelizační zamyšlení. Určitě stojí za zmínku, že v této době jsme pořádně neuměli anglicky ani my – tedy Češi, kteří kempy organizovali.

Když se dívám zpět, pak si uvědomuji, že mnohé nedostatky byly zřejmě přebity nadšením naším a misionářů, kteří s námi kempy dělali. Ani nevím, jak mě myšlenka konat misijní jazykové kempy napadla. Určitě to ale nebylo tak, že bych něco podobného znal ze zahraničí. V té době jsem o ničem podobném neslyšel. Prostě najednou přišel nápad a bylo to. Zároveň ale je třeba dodat, že v té době mládež na Smíchově prožívala růst, a to především z lidí „ze světa“. Tato skutečnost mě i celé vedení mládeže stavěla před otázku, co dělat pro to, aby přišli další noví lidé. V roce 1993 jsme potom navázali na anglické kempy, a to tak, že jsme začali dělat
sportovně-evangelizační kempy, které pokračují do dnešních dní a kterých jsme zorganizovali možná kolem 250.

Ještě jedna vzpomínka. Když jsme dělali první anglické kempy, někteří z nás si mysleli, že jejich popularita bude trvat jen pár let – než se mladí lidé naučí anglicky. Teď vidím, že jsme se mýlili. Mladí anglicky většinou umí, popularita kempů trvá. A to je dobře.

David Novák