Domů > Postřehy > Produkce

Produkce

Slovo pro muže, ale mohou číst i ostatní.

Produkce, nadprodukce, reprodukce, producenti, koproducenti - toto cizí slovo a jeho odvozeniny jsou v dnešní době docela hojně používány. Rád bych se u tohoto výrazu trošku zastavil a popřemýšlel o něm.

V češtině se dá toto slovo vyjádřit jako výroba, vyrobení, zhotovení nebo vypěstování něčeho. Producent nebo produkční ve filmovém průmyslu je ten, kdo dokáže sehnat miliony peněz na natočení filmu. Každý jednotlivec na této planetě něco produkuje. Když už to není nic nového, tak přinejmenším každý z nás produkuje oxid uhličitý a nějaký odpad. Já osobně mohu k předchozím dvěma složkám ještě připočítat, že jsem producentem králičího masa, jelikož chovám králíky. Mimochodem - moje manželka dokáže z tohoto masa vyprodukovat výborné pokrmy. Např. králičí jatýrka na cibulce s rýží a jako příloha nakládaná červená paprika - výborné! Nebo řízečky z králičího karé, opečené nebo šťouchané brambory s cibulkou a k tomu bohatá zeleninová příloha - okurka, paprika, čalamáda (samozřejmě z vlastní produkce) - vynikající!

Od slova produkce lze dále odvodit slovo produktivita. Produktivita čehokoliv a v čemkoliv může být velmi vysoká nebo velmi nízká nebo střední nebo tak akorát nebo podle toho, jak se mi právě chce. Při této příležitosti bych se rád zeptal zvláště mužů v církvi, jaká je vaše produktivita nebo aktivita v církvi?

V určitých oblastech lidské činnosti lze produkci nebo produktivitu změřit nebo převést na nějaké jednotky. Ale v církvi, na Božím díle, jde to nějak? Jestliže je napsáno, že máme zaslíbenou odměnu v nebesích, pak zřejmě existují Boží měřítka a způsoby, které dokážou naši produktivitu na tomto poli změřit a zhodnotit. Myslím si, že jedním z hodnotících kritérií je naše zodpovědnost.  Milí mužové a pánové tvorstva (ale nejen vy), jak si stojíte v zodpovědnosti plnění úkolů, do kterých vás povolává Bůh? Stojíte vůbec v nějaké zodpovědnosti? Nebo jste pouhými konzumenty toho, co vyprodukují jiní? To jsou možná otázky, které vám položí Bůh, až před ním jednou budete stát.

V běžném zaměstnání (pokud jste zaměstnancem) musíte produktivitu vykazovat, jinak se s vámi dříve nebo později zaměstnavatel rozloučí.

V církvi to je trošku jiné - Bůh vás určitě do ničeho nutit nebude. Tady to funguje na základě dobrovolnosti a chuti něco dělat. Pokud začnete něco dělat, tak potom vás Bůh může začít vyučovat, ale to už je trošku z jiného soudku.

Přeji každému, a nejenom mužům, aby stál v zodpovědnosti před Pánem a měl chuť něco vyprodukovat na Božím poli.

Čtenáře zdraví Petr Stoy st.