Domů > Aktuality > Pozvání na konferenci

Pozvání na konferenci

Středoevropské centrum misijních studií pořádá konferenci zaměřenou na lepší porozumění prostředí, v němž se odehrávají misijní snahy v České a Slovenské republice.

 

 

Středoevropské centrum misijních studií, o. s. vás zve na konferenci na téma

KRIZOVÉ SITUACE V ČESKO-SLOVENSKÉM KONTEXTU PO ROCE 1989

 

Konference se uskuteční 1. 4. 2011 od 10.00 do 15.00 v sídle SCMSU Školské zahrady 1264/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy.

Konference je výstupem interdisciplinárního badatelského projektu SCMS, zaměřeného na lepší porozumění prostředí, v němž se odehrávají misijní snahy křesťanských církví v České a Slovenské republice.

Odezní na ní vybrané příspěvky z projektu, které přednesou jejich autoři. Ti se pokusili o reflexi společenských změn a fenoménů, které od přelomového roku 1989 až do současnosti nabyly celospolečenské dimenze a jsou častým zdrojem krizových situací, ve kterých se Češi a Slováci ocitají, a se kterými se potýkají i české a slovenské křesťanské církve.

Současně budou na celé konferenci přítomni představitelé různých křesťanských církví, kteří budou prezentovat perspektivu dané církve v panelové diskusi.

Pro aktualizované informace a program konference navštivte prosím naše webové stránky www.missioncentre.eu.