Domů > Svědectví > Milí přátelé,

Milí přátelé,

letos v červenci proběhl v Sedlčanech již sedmý English camp. Předcházela mu mohutná modlitební podpora. 40 dní před zahájením jsme se každý den večer od 21.00 modlili za týmy z Česka i z USA, účastníky atd. Někteří dokonce jmenovitě za všechny přihlášené, a to jich bylo 65!

Spojeni v modlitbách jsme byli s přáteli v USA a Koreje. Toto nasazení přineslo ovoce během celého týdne samotného kempu. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že jsme byli doslova neseni Duchem svatým. Tématem kempu bylo Evangelium, denní témata pak láska, hřích, oběť, odpuštění a růst. Každé ráno jsme měli pro všechny účastníky krátké slovo na téma dne. A tak všichni mohli slyšet celé evangelium spasení!
Celým týdnem nás provázela nádherná atmosféra pokoje a radosti. Jako krásné svědectví o Boží milosti je zkušenost sedmiletého chlapce, který před kempem absolvoval jiný tábor, kde zažil šikanu, a tak na žádný další kemp rozhodně nechtěl, nicméně ho maminka přihlásila na zkoušku, zda vydrží alespoň jeden den. No a milému chlapci se na kempu tak zalíbilo, že už druhý den tam byl jako ryba ve vodě a doma prý litoval, že není kemp delší.
Jiný hoch, který nikdy nechtěl na odpolední programy a vždy už po obědě volal maminku, aby ho odvezla, nakonec jednou zůstal a tak se mu zalíbilo, že když volala maminka, zda pro něj nemá přijet, řekl, že chce být až do konce, a ten den byl posledním, kdo opouštěl areál.
Jedna z dospívajících nám řekla, že lituje toho, že o kempu nevěděla dříve. Tento týden byl pro ni prý nejlepší z celých prázdnin.

Jako velmi významné vnímám postupné seznamování se s lidmi, navazování osobních kontaktů a budování důvěry. Letos jsme závěrečný gril zaměřili především na rodiče, kteří přišli v hojném počtu. Díky tomu jsem se mohl v přirozené atmosféře pohody osobně seznámit s velkým počtem lidí. Mám naději, že se nám takto podaří posilovat důvěru směrem k církvi a bořit různé předsudky v myslích lidí.

V Sedlčanech nevytrvala, pokud je mi známo, žádná protestantská církev od 2. sv. války, ačkoli tu byly v průběhu let různé aktivity a pokusy. Vše dříve či později ztroskotalo.
A tak se modlíme, abychom z Boží milosti vytrvali a byli věrní. English camp vnímám jako mocný nástroj služby a svědectví lidem v našem regionu. Jsme velice povzbuzeni horlivostí a nasazením sourozenců z USA, kteří odvádí precizní službu plnou Boží lásky. Letos to bylo odměněno nejpočetnější účastí na odpoledních biblických lekcích ze všech uplynulých let.

Na tomto místě chci také poděkovat přátelům ze sboru v Ječné, kteří již léta investují do Sedlčan. Nejen peníze, ale především svůj zájem, modlitby, čas a úsilí. To, že naši službu učinili prioritou mezi svými sborovými cíli, je velmi povzbudivé a zavazující.

Vzhledem k tomu, že Grace Kim, která byla hlavním spojovacím článkem mezi USA a ČR, ukončila svou službu, začínáme vstupovat do této oblasti my. Doufáme, že se podaří uskutečnit ještě mnoho dalších ročníků a že z tohoto rozsévání vzejde také sklizeň pro Boží království.

Ze Sedlčan s pozdravem Jirka Oubrecht