Domů > Rozhovory > Konečně v Sedlčanech

Konečně v Sedlčanech

Sedlčanský sbor, který se stal znovu aktivním před šesti lety, je posledním v řadě misijních stanic, který jsme dosud s O kus dál nenavštívili. Dnes tento nedostatek napravujeme.

Můžete se čtenářům krátce představit?

Jmenuji se Jiří Oubrecht, je mi 42 let. Pána Ježíše Krista jsem poznal v roce 1990. Bez nadsázky mohu říci, že mne Pán Ježíš obdaroval skvělou manželkou a úžasnými dvěma dcerami. První léta víry jsem byl součástí sboru KS Praha, později jsme spolu s manželkou Pavlínou přestoupili do AC s cílem služby v Teen Challenge, kde jsme sloužili celkem 10 let, z toho 3 roky v Praze – streetwork, poradenství, prevence. Sedm let jsem pak strávil ve středisku ve Šluknově.

Do Sedlčan jsme se přistěhovali v roce 2005. Po příchodu Daniele Hottmara jsme se připojili k ECM. V současnosti pracuji na částečný úvazek jako asistent kazatele.

 

Jak dlouho Sedlčany jako misijní stanice fungují?

Sedlčanská stanice začala ožívat v roce 2006, kdy sestry Nina Jiroušková a Tatiana Kalinová začaly spolu s Grace Kim – korejskou misionářkou sboru Praha Ječná – organizovat prázdninové English campy. Ty se již v Sedlčanech staly takřka tradicí, letos proběhl šestý. Nicméně podobu opravdové stanice s pravidelnými shromážděními dostaly Sedlčany až příchodem Hottmarových.

 

Jak velké společenství je tvoří?

V současnosti je nás 7 dospělých a 3 dorostenci do 18 let.

 

Jak jste se k práci v Sedlčanech dostal vy osobně?

K práci mne přizval Daniel Hottmar, s nímž jsem spolupracoval na vedení shromáždění, vedení chval, mládežnických skupinek atd.

Jaké aktivity byste v případě sedlčanského společenství zahrnul pod hlavičku „misijní“?

Misijní aktivitou číslo jedna je nepochybně English camp. Nyní následují tzv English cluby jednou měsíčně pod vedením služebníků: Grace Kim a Ray Wilcka, prozatím dochází tři pokročilí studenti a tři začátečníci.

Jinak leží misie na osobním svědectví a práci jednotlivců. Organizované programy prozatím nemáme, ačkoli bychom rádi začali Manželské večery a Kurzy Alfa.

 

Lišil se v něčem letošní letní English camp od těch předchozích?

Každý English camp je jiný, ale ten letošní všichni služebníci hodnotili jako nejlepší. Myslím, že to bylo i tím, že evangelium bylo v průběhu campu jasně zvěstováno.

 

Jak vypadá a funguje navazující aktivita English campu English club?

English club je konverzační lekce, kde lektoři dle připraveného programu vedou účastníky v konverzaci. Od září jsme s Grace Kim zařadili novinku: v úvodu zahrajeme jednu chválu v angličtině a k textu písně si připravím krátký evangelizační výklad s krátkým textem z Písma, který koresponduje s písní. Max 10 minut. Poté se účastníci rozdělí do skupinek a začne lekce. Ta již je plně v režii lektorů.