Domů > Recenze > Deborah Norvilleová: Co dokáže úcta

Deborah Norvilleová: Co dokáže úcta

Knihu Co dokáže úcta vydalo sice křesťanské nakladatelství, ale kromě poděkování autorky Bohu za to, že mohla knihu napsat, se v knize nic křesťanského neobjevuje. Téma úcty je zpracováváno čistě z psychologického pohledu. Ani to ale není nezajímavé. Zvlášť pro ty, které téma úcty zajímá. Nebo které zaujme autorčino tvrzení, že ten, kdo chce získat úctu druhých, ji musí sám prokazovat.

Ve své knize provádí autorka čtenáře různými oblastmi života. Zabývá se úctou v rodině (vůči dětem, rodičům i partnerům), ve škole, v zaměstnání, úctou při vedení druhých, úctou k sobě samému. Přitom tvrdí, že ten, kdo se chová uctivě ke svým dětem, vychová z nich lepší lidi. Kdo bere vážně své žáky, má mnohem větší šanci s nimi (spolu)pracovat a přimět je k lepším školním výsledkům i zlepšení celkové atmosféry ve škole. Kdo skutečně vnímá potřeby svých zaměstnanců, omezí jejich nadbytečnou fluktuaci, ušetří výdaje za soudní pře a zvýší zisk (prestiž) své firmy, protože zaměstnanci, kteří mají pocit, že na jejich mínění záleží, investují do své práce více času a energie. Svá tvrzení dokládá autorka mnoha praktickými příklady, studiemi a pozorováním. Popisuje také projekt, který probíhá na některých amerických školách a který dává důraz na úctu. Studenti jsou ve škole (místo v rodině) vedeni k úctě k učitelům, ke spolužákům, k sobě samým. Základem je, že se učitelé chovají uctivě ke svým studentům, mluví s nimi o uctivém jednání, motivují je a odměňují jejich dobré chování. Výsledkem projektu nejsou jen lepší vztahy a kázeň ve škole, ale také mnohem lepší studijní výsledky žáků.

Autorka ve své knize uvádí i zcela konkrétní návody. Tak například dobří a uctiví vedoucí:

  • dělají maličkosti, které zpříjemňují členství v určité skupině
  • si udělají čas na naslouchání
  • činí rozhodnutí až po poradě s členy skupiny
  • věnují se svým nástupcům
  • jednají s druhými jako se sobě rovnými
  • umožňují lidem, kteří se na ně obracejí, aby se mohli cítit uvolněně
  • uskutečňují návrhy, na nichž se členové skupiny shodli.

Vydal Návrat domů, 192 stran, cena 200,-