Domů > Aktuality > Biskup Heinrich Bolleter oslavil 70 let

Biskup Heinrich Bolleter oslavil 70 let

Biskup Heinrich Bollter se narodil v Zürichu 13. května 1941. Před dvěma týdny oslavil sedmdesátiny.

„To nejlepší ze všeho je, že Bůh je s námi.“ Co řekl před 200 lety John Wesley, to se vznáší i nad životem biskupa Heinricha Bolletera – a potvrdilo se to v hezkých i těžkých dobách. Že má tento citát biskup Heinrich Bolleter i v záhlaví svého profilu na facebooku, není jistě náhoda.
Po absolvování školní docházky ukončené maturitou, nasměroval Heinrich Bolleter svou cestu do služby v církvi. Své teologické studium absolvoval v letech 1962 až 1965 na teologickém semináři (tehdejší) Biskupské metodistické církve ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1969 byl Heinrich Bolleter ordinován na staršího. Stopy své požehnané farářské služby zanechal postupně v Badenu, Zürich-Wipkingenu, Thalwilu a v Zofingen. Během své desetieté služby v Thalwilu byl zároveň zodpovědným redaktorem církevního časopisu „Kirche + Welt“.
Když šel Franz W. Schäfer, biskup ECM pro střední a jižní Evropu, v roce 1989 do důchodu, bylo nutné najít za něj nástupce. Volba padla na Heinricha Bolletera – nejprve na volební období čtyř let. Politické změny ve východní části střední Evropy a na Balkáně jej a celou ECM postavily před velké výzvy a možnosti. S velikým nasazením konal, k čemu byl povolán. Ale přes všechny úkoly byl všechno jiné, jen ne nepřístupný muž. Měl blízko k lidem, věnoval jim svůj čas, naslouchal jim – a moc rád se s nimi nahlas a srdečně smál. Byl to člověk, který dělal dobré věci, aniž by přitom neustále musel být středem pozornosti. Člověk, který stál pevně na zemi a nepěstoval povrchní zbožnost. Člověk, který nezavíral oči před změnami ve společnosti, naopak stále hledal cesty, jak věrohodně hlásat do těchto změn evangelium a jak je žít. A takový je i dnes.
V roce 1993 byl Heinrich Bolleter povrzen ve funkci biskupa, a to na doživotí. Celkem 17 let dohlížel na ECM v Albánii, Alžírsku, Bulharsku, Francii, Chorvatsku, Makedonii, Rakousku, Polsku, Švýcarsku, Srbsku, Slovensku, Česku, Tunisu a Maďarsku. Když šel v roce 2006 do důchodu, nenechal za sebou jen mnohé stopy v misijním a diakonickém úsilí ECM ve 14 zemích, nýbrž ovlivnil také mnoho mužů a žen – v tom, jak pohlížet na život a na člověk, v tom, jak myslet a věřit.
V těch mnohých letech služby mu byla důležitou průvodkyní a oporou Martha Bolleter-Zellwegerová. Oženil se s ní v roce 1966, tedy před 45 lety. Během let dostal tento manželský pár tři děti. Dnes jsou Heinrich a Martha Bolleterovi také mnohonásobnými prarodiči.
V roce 2005 obdržel biskup Heinrich Bolleter čestné stříbrné vyznamenání s hvězdou Rakouské republiky – jako uznání jeho zásluh v dlouholetém budování mostů v jihovýchodní Evropě. A jak vždycky budoval mosty – mezi církvemi, mezi lidmi, mezi církví a lidmi –, tak to činí i dnes. Například svou činností sekretáře Světové rady metodistických církví v Ženěvě. Ale také svou bohatou spisovatelskou, kazatelskou a vyučující činností.
Na další cestu srdečně přejeme vše dobré. Kéž zůstanou ve všem skutečností, která podpírá a dodává naději, slova Johna Wesleyho: „To nejlepší ze všeho je, že Bůh je s námi.“

Zdroj: Urs Schweizer, sekretář biskupa, Zürich