Domů > Svědectví > Bible pro polovinu školy během jednoho dne

Bible pro polovinu školy během jednoho dne

Z Boží milosti se nám povedlo sehnat peníze na nákup 40 NG Biblí, ať už jsme to dali z vlastní kapsy, nebo nás podpořila mládež Církve bratrské v Kutné Hoře. Nová generace nás podpořila dalšími 40 Biblemi, tudíž naše Bible čítaly 80 kusů a mohli jsme jít na věc.

Měl jsem tu čest napsat dopis, ve kterém jsme vyhlásili evangelium o Boží lásce a události Ježíše Krista. Tyto dopisy jsme natiskli v počtu více než 100 kusů. Vložili jsme dopis do každé Bible, každou Bibli zabalili a dali členu NG skupinky, aby nadepsal jména, komu bude dárky k Vánocům předávat. Dohromady jsme z pěti tříd. U nás ve třídě je nás víc, tak jsme ke každému dopisu napsali každému z naší třídy osobní vzkaz. V místnosti na modlitby jsme se sjednotili a přinesli všechny Bible a všechny dopisy na jedno místo, kde jsme na ně vkládali ruce a modlili se za ně. Ježíš byl, jak zaslíbil, uprostřed nás.
Poté jsme se rozptýlili každý na své místo. Ve svých třídách jsme rozdávali Boží slovo, které je ostřejší než cokoliv. Jak se říká, různí lidé, různé způsoby – a takto probíhaly předávky dárků i u nás. Někde se předávaly jen osobně, někde se daly pod stromek, někde se šlo za každým člověkem ze třídy a popřálo se. Já a kamarád jsme šli za většinou učitelů a předali jsme jim naše dárky (dopis s vykáním + Bible). Spousta z nich bylo nadšených a potěšených.
Já osobně jsem měl na základě této akce dost rozhovorů s lidmi. Někteří přišli jen poděkovat, někteří se přišli zeptat a jiní popovídat hlouběji o Králi Ježíši. Na vlastní oči jsem viděl Boží doteky lidí, kteří četli dopis a zakrývali slzy, dokud to šlo. Celkově vidíme, že jsou lidé otevření. Děkují a ptají se.
Naše škola čítá něco málo přes 200 studentů a pár učitelů. Skoro půlka dostala během jednoho dne svou Bibli a bylo jí vyhlášeno evangelium. Několik desítek Biblí jsme rozdali na akcích, které proběhly v uplynulých letech. Je úžasné vidět školu, která je naplněna evangeliem Kristovým.
Vím, že člověk nemůže zůstat vůči Kristu chladný, proto jsem zvědavý, kolik z těchto lidí, kteří se setkali s Bohem, ho přijme. Na této akci jsme si uvědomili, jak Bůh stojí za tím, co chce. Viděli jsme, jak přikrývá nedostatky, jak pomáhá s dílem (všechno vyšlo na dny, hodiny a minuty přesně). Bůh se stará. Děkujeme za vaše modlitby.

Daniel