Domů > Rozhovory > Moje škola, moje zodpovědnost

Moje škola, moje zodpovědnost

Nová generace je hnutí mladých křesťanů, kteří se setkávají ve svých školách k modlitbám, evangelizaci a službě. Vedoucím tohoto hnutí v České republice je Petr Rattay. Požádali jsme ho o krátký rozhovor.

Hnutí Nová generace vzniklo v 90. letech v norském Oslu. Jak a kdy se dostalo do Česka?
O službě Nové generace jsem se poprvé dozvěděl na setkání národních vedoucích mládeží z celé Evropy, kde se prezentovali jednotlivé národy a jejich práce s mládeží. Na začátku toho všeho byla touha přinést evangelium do škol. Bůh mě tehdy povolal k tomu, abych založil tuto práci na českých školách. Po modlitbách a rozhovorech s pastorem a dalšími bratry jsem ve víře vykročil vpřed. Osobně to znamenalo, že jsem musel rozvázat pracovní poměr ve škole, kde jsem pracoval jako učitel angličtiny, a s důvěrou v Pána se spolehnout na to, že se o nás postará. Od roku 2009 tedy žijeme s mojí rodinou jako misionáři, kteří si shánějí finanční podporu od drobných dárců. Od té doby se Nová generace z Boží milosti velmi rozvíjí.

Co je hlavní činností a cílem tohoto hnutí?
Nová generace je služba, která motivuje, podporuje a vyzbrojuje mladé křesťany v evangelizaci v jejich vlastním prostředí, jakým je škola, kterou navštěvují. Cílem je naučit je být misionářem v rámci své generace. Motto celého projektu zní: „Moje škola, moje zodpovědnost.“
Projekt Nová generace přináší do škol pozitivní přístup, a to skrze křesťanské studenty, kteří vytvářejí aktivity k eliminaci patologických jevů. Věříme, že křesťané by měli být první, kdo poukazují na negativní jevy, jako jsou drogy, alkohol, šikana apod.
Jádrem celé služby jsou pravidelné modlitby a kreativní evangelizace. Pomocí propracovaného, kreativního a zábavného programu se snažíme podpořit mladé křesťany tak, aby uměli připravit pro svoji třídu programy, které prezentují poselství evangelia jako živé a schopné promlouvat do konkrétních situací mladého člověka. V rámci projektu se rozdávají Bible (Nový zákon) obohacené o příběhy českých teenagerů. V současnosti se rozdalo 17.000 knižních NG Biblí a 3.500 Biblí na CD.

Uvádíte, že spolupracujete s ostatními organizacemi pro studenty. Jak taková spolupráce vypadá a s kterými organizacemi spolupracujete?
Spolupracujeme především s New Generation International, která pracuje ve 20 zemích světa, a se Students for Christ, která má taktéž mezinárodní rozměr práce. Naše spolupráce znamená nejen vzájemné modlitby, přístup ke služebním materiálům, ale i výjezdy do zahraničních škol a zajišťování mezinárodních týmů pro české školy.

Jak probíhá spolupráce s místními sbory?
Nová generace je především o studentech, kteří se modlí a přinášejí evangelium svým spolužákům. Všichni, kteří s námi spolupracují, musí být součástí místního sboru. NG je evangelizační nástroj, který má pomoci místním sborům k aktivizaci jejich vlastních mládežníků. Další následná práce probíhá skrze učednictví a místní sbor.

Ve svých materiálech avizujete také vznik Cestovního týmu na podporu skupinek NG. Už se jeho existence rýsuje konkrétněji?
Cestovní tým je model práce, který je náročný na personální obsazení a finanční zajištění. Přesto má tento model silné stránky, a to především ve flexibilitě, v posilování vize, vztahů a v osobním růstu služebníků. V současnosti hledáme studenty, kteří by se rádi zapojili a věnovali jeden školní rok objíždění českých škol za účelem evangelizace. Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat národní kancelář, kde dostanou detailnější informace.

Co vám osobně dělá momentálně největší radost a naopak co vám dělá největší starost ve vaší službě?
Největší radost mám, když si čtu příběhy o tom, co Bůh dělá, když se studenti na školách modlí, sdílejí své svědectví se spolužáky a kážou evangelium. Velmi mě povzbuzuje, když vidím mladé evangelisty se zápalem a horlivostí, když vidím, jak si Bůh používá každého, kdo je ochoten se modlit, vzít zodpovědnost a s důvěrou v Pána mluvit Boží slovo.
Naopak starost mi dělají statisíce studentů, kteří nikdy neslyšeli evangelium a jsou na cestě do věčného zatracení. Proto mojí modlitbou zůstává: Studentů je mnoho a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle studenty na svoji žeň!
Pokud se chcete zapojit do misie na českých školách ať už modlitebně, organizačně nebo finančně, dejte nám prosím vědět. S přáním Božího požehnání.

Mgr. Petr Rattay
Národní vedoucí NG
www.novagenerace.com